Donateurs / Sponsoren bijlage / Groene code.

Naleven van de groene code is essentieel voor Donateurs en deelnemers aan onze activiteiten. Het niet naleven van de groene code tijdens events kan uitzetting van st4x4fun betekenen.

 

 • Groene code De Groene Code in het terrein
 • rijdt rustig en beheerst, macho gedrag is geen sport!
 • wees verstandig, leer met uw wagen en eigenschappen om te gaan
 • volg de aangegeven route, creëer geen nieuwe routes, ga niet buiten de paden en wegen rijden.
 • volg altijd de aanwijzingen van de organisatie op
 • voorkom schade aan bomen en planten, ook tijdens het bergen
 • duik niet zomaar en ongecontroleerd in het water
 • veroorzaak geen onnodig lawaai
 • creëer geen nieuwe sporen of andere terreinschades
 • wanneer nodig, laat lucht uit uw banden
 • laat geen afval achter, deponeer dit bij de organisatie
 • veroorzaak geen hinder voor andere deelnemers/ omstanders
 • laat het voertuig niet onnodig stationair lopen (op begroeiing)
 • zorg zoveel mogelijk voor een olie­, vet­ en lekvrije terreinwagen
 • zorg bij reparaties te velde, voor een vloeistofdichte ondergrond
 • zorg dat ramen, auto­ en kentekenplaat verlichting aan de wettelijke verkeerseisen blijven voldoen
 • zorg bij het verlaten van het terrein voor schone en zand­/ moddervrije banden

 


De Groene Code op verharde en onverharde wegen

 

 • rij alleen op (onverharde­) wegen en locaties waar dit is toegestaan.
 • rij dus ook niet bij het volgen van een roadbook, een verbodsweg in.
 • respecteer de verkeersregels, verkeersborden, verkeerstekens, alsmede de aanwijzingen van een  organisator
 • In het geval van het volgen van een roadbook; volg de route van de organisatie, ga niet op eigen  houtje zomaar een ander pad inrijden
 • schaf recente kaarten aan en laat u informeren, alvorens zomaar ergens te gaan rijden zonder zeker  te zijn van legale aanwezigheid
 • weet, dat waar u rijdt, anderen u zullen/ kunnen gaan volgen  de schade hieruitvolgend kan groot zijn of resulteren in verboden schade word op de veroorzaker verhaalt.
 • matig de snelheid op onverharde wegen; 30 km per uur is snel zat!
 • voorkom onnodige stofwolken, opspattend water en/of modder.
 • geef, waar nodig, mede recreanten extra ruimte en matig de snelheid
 • respecteer natuur, milieu en andere recreanten/ deelnemers
 • wees verstandig, leer met uw wagen en eigenschappen om te gaan
 • voorkom schade aan boom, plant en dier, ook tijdens het bergen
 • let op brandgevaar; vermijd of wees voorzichtig met open vuur
 • laat het voertuig niet onnodig stationair lopen (op begroeiing)
 • open geen hekken e.d. die het doel hebben om passanten te weren.
 • sluit geopende hekken na het passeren
 • laat geen afval achter, deponeer dit bij de organisatie
 • zorg zoveel mogelijk voor een olie­, vet­ en lekvrije terreinwagen
 • zorg bij reparaties te velde, voor een vloeistofdichte ondergrond
 • zorg dat ramen,auto­ en kentekenplaat verlichting aan de wettelijke verkeerseisen blijven voldoen
 • geef geen aanleiding tot overlast aan: fietsers, wandelaars, ruiters, boeren en bewoners van de  streek waar u doorheen rijdt
 • blijf vriendelijk tijdens het passeren van recreanten en vermijd discussies die toch niet te ‘winnen’  zijn
 • Het niet naleven van de groene code of aanwijzingen van bestuur van st4x4fun kan leiden tot weigeren van deelname bij st4x4fun.